Liên hệ với itee

Công ty TNHH Công nghệ Tin học và Kỹ thuật điện (ITEE Co., Ltd)

Địa chỉ: Số 67 Lô F3 KĐT Đại Kim, Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội.
Điện thoại: 0913675315
Email: tinhocvakythuatdien@gmail.com