KẸP CỰC CAO THẾ

Kẹp cực cho trạm biến áp 110kV, 220kV, 500kV 
Kẹp cực cho ống nhôm thanh cái
Kẹp cực cho máy cắt  
Kẹp cực cho Dao cách ly 
Kẹp cực cho Biến dòng điện


Xem thêm

THANH NỐI MỀM

- Thanh nối đồng lá
- Thanh nối đồng bện
- Khớp nối đồng mềm
- Thanh nối đồng mềm bọc cách điện
- Thanh nối đồng mềm bọc Amiang chịu nhiệt
- Dây đồng bện
- Dây đồng bện tiếp địa

Xem thêm

BỘ BÁO SỰ CỐ ĐƯỜNG DÂY

- Bộ báo sự cố trên không qua đèn LED
- Bộ báo sự cố có truyền thông qua tin nhắn SMS hoặc SCADA
- Bộ báo sự cố cáp ngầm cho tủ RMU
- Thiết bị Phân đoạn sự số thông minh FID

Xem thêm

TẤM LƯỠNG KIM ĐỒNG NHÔM

- Tấm lưỡng kim đồng nhôm
- Tấm lót lưỡng kim đồng nhôm
- Ống lót lưỡng kim đồng nhôm
- Đầu nối lưỡng kim đồng nhôm

Xem thêm

SỨ LỌC BỤI TĨNH ĐIỆN

- Sứ lọc nón bụi tĩnh điện
- Sứ đỡ lọc bụi tĩnh điện
- Phụ kiện lọc bụi tĩnh điện
- Điện trở hạn chế đầu ra 
- Dao cách ly lọc bụi tĩnh điện
- Máy biến áp lọc bụi tĩnh điện

Xem thêm

PHỤ KIỆN ĐƯỜNG DÂY VÀ TRẠM

- Chuỗi cách điện, phụ kiện đường dây đến 500kV
- Kẹp cực đường dây và trạm
- Sứ đứng 22kV, 35kV, 110kV, 220kV và 500kV
- Ống nhôm thanh cái 80/70, 120/108, 160/148
- Sứ bushing, sứ đầu cực máy biến áp

Xem thêm

THIẾT BỊ CHO CÁC NHÀ MÁY

- Bánh xe công tác thủy điện
- Pelton wheel hydroelectric
- Turbine Pelton trục đứng
- Turbine Kaplan
- Turbine công nghệ mới
- Máy phát Thuỷ điện

Xem thêm

THIẾT BỊ ĐÓNG CẮT TRUNG THẾ

- Máy cắt trung thế 6kV
- Máy cắt trung thế 12kV
- Máy cắt trung thế 24kV

Xem thêm

BIẾN ĐIỆN ÁP TRUNG THẾ

- Biến điện áp trung thế 6kV
- Biến điện áp trung thế 12kV
- Biến điện áp trung thế 24kV
- Biến dòng điện trung thế 6kV
- Biến dòng điện trung thế 12kV
- Biến dòng điện trung thế 24kV

Xem thêm