Sứ đứng (sứ đỡ, post insulator, station post insulator) 220kV C6-1050, C8-1050, C10-1050

Công ty TNHH Công nghệ Tin học và Kỹ thuật điện chuyên cung cấp các loại Sứ đứng (sứ đỡ) dùng trong các trạm biến áp 220kV
Sứ đứng 220kV hay còn gọi là sứ đỡ, post insulator, post station insulator, porcelain post insulator, porcelain station post insulator, polymer post insulator, polymer station post insulator ... được lắp đặt trong nhà hoặc ngoài trời, công dụng của sứ đứng (sứ đỡ) là để đỡ dây dẫn, ống nhôm thanh cái, hoặc các thiết bị như máy cắt 220kV, dao cách ly 220kV...
Sứ đứng (sứ đỡ) 220kV, post insulator 220kV, post station insulator 220kV, porcelain post insulator 220kV, porcelain station post insulator 220kV, polymer post insulator 220kV, polymer station post insulator 220kV ... được dùng trong trạm biến áp 220kV.
Sứ đứng (sứ đỡ) 220kV được sản xuất và thử nghiệm theo tiêu chuẩn: 
IEC 60071-1, IEC 60071-2, IEC 60168, IEC 60273, IEC 60437, IEC 60507, IEC 60660, IEC 60815-1, IEC 60815-2, IEC 60815-3.
Sứ đứng (sứ đỡ) 220kV được lắp đặt trong nhà hoặc ngoài trời.
Sứ đứng (sứ đỡ) 220kV có các chủng loại sau:
- C6-1050
- C8-1050
- C10-1050
Sứ đứng (sứ đỡ) 220kV phân theo đường rò: 25mm/kV, 31mm/kV

Hình ảnh sứ đứng 220kV, sứ đỡ 220kV: