Sứ đứng (sứ đỡ, post insulator, station post insulator) 110kV C6-550, C8-550, C10-550

Công ty TNHH Công nghệ Tin học và Kỹ thuật điện chuyên cung cấp các loại sứ đứng (sứ đỡ) dùng trong các trạm biến áp 110kV
Sứ đứng 110kV hay còn gọi là sứ đỡ, post insulator, post station insulator, porcelain post insulator, porcelain station post insulator, polymer post insulator, polymer station post insulator ... được lắp đặt trong nhà hoặc ngoài trời, công dụng của sứ đứng (sứ đỡ) là để đỡ dây dẫn, ống nhôm thanh cái, hoặc các thiết bị như máy cắt 110kV, dao cách ly 110kV...
Sứ đứng (sứ đỡ) 110kV, post insulator 110kV, post station insulator 110kV, porcelain post insulator 110kV, porcelain station post insulator 110kV, polymer post insulator 110kV, polymer station post insulator 110kV ... được dùng trong trạm biến áp 110kV.
Sứ đứng (sứ đỡ) 110kV được sản xuất và thử nghiệm theo tiêu chuẩn: 
IEC 60071-1, IEC 60071-2, IEC 60168, IEC 60273, IEC 60437, IEC 60507, IEC 60660, IEC 60815-1, IEC 60815-2, IEC 60815-3.
Sứ đứng (sứ đỡ) 110kV được lắp đặt trong nhà hoặc ngoài trời.
Sứ đứng (sứ đỡ) 110kV có các chủng loại sau:
- C6-550
- C8-550
- C10-550
Sứ đứng (sứ đỡ) 110kV phân theo đường rò: 25mm/kV, 31mm/kV

Hình ảnh sứ đứng 110kV, sứ đỡ 110kV: