Sứ đứng (sứ đỡ, post insulator, station post insulator) 110kV, 220kV, 500kV

Công ty TNHH Công nghệ Tin học và Kỹ thuật điện chuyên cung cấp các loại sứ đứng (sứ đỡ) dùng trong các trạm biến áp 110kV, 220kV và 500kV.
Sứ đứng hay còn gọi là sứ đỡ, post insulator, post station insulator, porcelain post insulator, porcelain station post insulator, polymer post insulator, polymer station post insulator ... được lắp đặt trong nhà hoặc ngoài trời, công dụng của sứ đứng (sứ đỡ) là để đỡ dây dẫn, ống nhôm thanh cái, hoặc các thiết bị như máy cắt, dao cách ly ...
Sứ đứng (sứ đỡ) post insulator, post station insulator, porcelain post insulator, porcelain station post insulator, polymer post insulator, polymer station post insulator ... được phân loại theo cấp điện áp (kV), theo lực xoắn yêu cầu (kN), theo đường rò (25mm/kV, 31mm/kV).
Theo cấp điện áp có các loại sứ đứng (sứ đỡ): 22kV, 35kV, 110kV, 220kV, 500kV
Theo lực xoắn có các loại sứ đứng (sứ đỡ): 6kN (C6), 8kN (C8), 10kN (C10)

Tổng hợp ta có các loại sứ đứng, sứ đỡ, post insulator, post station insulator, porcelain post insulator, porcelain station post insulator, polymer post insulator, polymer station post insulator ... như sau:
1. Sứ đứng (sứ đỡ) 22kV:
- C4-125
- C6-125
- C8-125
- C10-125
2. Sứ đứng (sứ đỡ) 110kV:
- C6-550
- C8-550
- C10-550
3. Sứ đứng (sứ đỡ) 220kV:
- C6-1050
- C8-1050
- C10-1050
Hình ảnh sứ đỡ: