Cách điện Polymer (Composite, silicone) 110kV, 220kV, 500kV

Công ty TNHH Công nghệ Tin học và Kỹ thuật điện cung cấp các chuỗi cách điện Polymer (silicone, composite) composite insulator, polymer insulator, composite insulator, silicone rubber insulator đến 500kV.

Cách điện polymer (composite, silicone) được ứng dụng trong chuỗi cách điện, phụ kiện đường dây 22kV, 35kV, 110kV, 220kV và 500kV